Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do udziału w Konferencji ANAFILAKSJA, ALERGIA NA JADY OWADÓW, MASTOCYTOZA, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w Hotelu Focus Premium w Warszawie.

W tym roku spotkanie naszej sekcji odbędzie się w tym samym miejscu i czasie co VIII Kliniczne Forum Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzięki temu połączeniu Uczestnicy będą mogli skorzystać ze znaczenie bogatszego programu naukowego. Mamy nadzieję, że zaprezentujemy Państwu niezwykle atrakcyjny, ale przede wszystkim praktyczny program, obejmujący to z czym każdy alergolog styka się podczas codziennej pracy z pacjentem.

Podczas naszego spotkania wybitni eksperci przedstawią Państwu takie tematy jak:

  • postępowanie i typy anafilaksji,
  • diagnostyka i terapii alergii na jady owadów,
  • mastocytoza,
  • sytuacje szczególne w populacji dziecięcej.

Szczególny nacisk chcemy położyć na dyskusję i wymianę poglądów. Jesteśmy otwarci na Państwa głosy i doświadczenie w zakresie postępowania z pacjentem – dzieckiem i dorosłym – oraz jego chorobą. Poprzednie edycje pokazały nam dobitnie jak ważna jest otwarta formuła pozwalająca wszystkim uczestnikom zabrać głos i skonfrontować swoje metody diagnostyki oraz terapii alergologicznej. Jest to szczególnie ważne przy anafilaksji, immunoterapii czy mastocytozie, gdzie wiele zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i odpowiedniego wyczucia lekarza, który go prowadzi.

Dlatego też gorąco zachęcam do zgłaszania swoich propozycji do sesji przypadków poprzez formularz na stronie internetowej spotkania. Jest to doskonała sposobność do współtworzenia naszej Konferencji, a przede wszystkim zaprezentowania osiągnięć indywidualnych lub ośrodka, który Państwo reprezentują.

Zapraszam wszystkich praktyków i pasjonatów alergologii do udziału w naszej Konferencji. Jak podczas każdej inicjatywy PTA, gwarantujemy wysoki poziom naukowy inicjatyw Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz sympatyczną atmosferę.

Do zobaczenia w Warszawie!

Prof. Marek Niedoszytko
Przewodniczący
Sekcji Problemowej PTA
Anafilaksja, Alergia na Jady Owadów, Mastocytoza

Zgłoś przypadek do omówienia