ZAPROSZENIE

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do udziału w Konferencji ANAFILAKSJA, ALERGIA NA JADY OWADÓW, MASTOCYTOZA, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w Hotelu Focus Premium w Warszawie.

W tym roku spotkanie naszej sekcji odbędzie się w tym samym miejscu i czasie co VIII Kliniczne Forum Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzięki temu połączeniu Uczestnicy będą mogli skorzystać ze znaczenie bogatszego programu naukowego. Mamy nadzieję, że zaprezentujemy Państwu niezwykle atrakcyjny, ale przede wszystkim praktyczny program, obejmujący to z czym każdy alergolog styka się podczas codziennej pracy z pacjentem.

Pełna treść zaproszenia

PROGRAM

 • 8.50-9.00 Otwarcie Konferencji – Prof. Marek Niedoszytko
 • 9.00-9.30 Anafilaksja w Polsce – dane Europejskiego Rejestru Anafilaksji – Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka
 • 9.30-10.00 Neuropsychologiczne aspekty anafilaksji –
  Prof. Anna Zalewska-Janowska
 • 10.00-10.30 Mastocytoza w Polsce – dane Europejskiego Rejestru Mastocytozy – Dr Aleksandra Górska
 • 10.30-11.00 Trudne przypadki klonalnych i nie klonalnych zaburzeń mastocytów u dzieci – Prof. Ewa Cichocka-Jarosz
 • 11.00-11.30 Dyskusja
 • 11.30-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-12.30 Hot Topic I – EMMA – Diagnostyka molekularna alergii a określenie ryzyka anafilaksji – Dr Emilia Majsiak
 • 12.30-13.00 Hot Topic II – HVD – Diagnostyka alergii na jady owadów błonkoskrzydłych – Prof. Marek Niedoszytko
 • 13.00-13.30 Hot Topic III – HAL ALLERGY – Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w praktyce klinicznej –
  Prof. Ewa Czarnobilska
 • 13.30-14.00 Hot Topic IV – ALK – Zagadnienia problemowe w prowadzeniu immunoterapii jadem owadów na podstawie doświadczeń własnych i nowych publikacji – Prof. Marita Nittner-Marszalska
 • 14.00 – 15.00 Lunch
 • 15.00 – 17.00 Sesja przypadków – Prof. Marek Niedoszytko
  Kofaktory, a anafilaksja na jad owadów i immunoterapia jadem owadów
  Prof. Ewa Cichocka-Jarosz i prof. Marita Nittner-Marszalska
 • 17.00 – 17.10 Zamknięcie Konferencji – Prof. Marek Niedoszytko

Program może ulec zmianie

Zgłoś przypadek do omówienia

PATRONAT MEDIALNY